Çevreye Duyarlı Üretim | Temiz Fabrika Temiz Çevre Temiz
x

cevreye-duyarli-uretimÜretimin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için malzeme ve doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını ifade eden bir yaklaşımdır.

okAtık Kontrolü

okEnerji Üretimi

okÇevreye Duyarlı Tasarım

 • Üretim için minumum enerji gerektiren malzemelerin seçimi
 • Malzeme atığı ve enerji sarfiyatı minumum olan işlemlerin seçimi
 • Geri kazanılabilen parçaların tasarımı
 • Minumum zararlı malzeme kullanımını gerektiren parçaların tasarımı
 • Kullanım sonunda ürünün çevreye zarar vermemesi

ok Çevreye Duyarlı İşlemler

 • Çevreye zararlı maddelerin doğaya kaçmasının önlenmesi
 • Fabrikanın temiz tutulması
 • Her işlemdeki malzeme atığının azaltılması
 • Atık malzemelerin değerlendirilmesi
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı
 • Güç gereksinimi düşük olan ekipman tercihi
 • Makinelerin bakımını düzenli yapmak